Какво означава моето слънчево връщане?

Въпроси И Най-Добри Отговори - Слънчеви връщания: Луната

Какво означава моето слънчево връщане?

Колкото и фантастично да звучи,слънчево връщане'едруг начин да се каже „рожден ден“. Може да сте чували астрономически типове да казват „Честитослънчево връщане! ' вместо „Честит рожден ден!“26. 2019 г.

Ив, благодаря ти за въпроса. Слънчевата възвръщаемост е графиката за момента на всяка година, когато слънцето се връща в позицията, която е във вашата натална карта. Слънчевата диаграма на връщане дава моментна снимка на най-важните енергии и проблемите за следващата година могат да бъдат много полезен инструмент за предсказване, но трябва да разберете как да работите с нея.

Първо и най-важно, слънчевата диаграма на връщане трябва винаги да се интерпретира в контекста на наталната карта. Общото правило е, че колкото повече диаграма на слънчевата възвръщаемост има общо с диаграмата на раждане, толкова по-добра ще бъде годината. На практика открих, че това засяга главно изгледа на отслабените планети в SolarReturn.

При тълкуването на слънчевата карта за връщане, вие оценявате условията на планетите, използвайки по-традиционния двуизмерен подход на достойнство и слабост. Отслабена или ретроградна планета на наталната карта не е причина за безпокойство, но отслабена или ретроградна планета на слънчева диаграма на връщане може да създаде проблеми Например, ако имате Меркурий ретрограден на вашата натална карта, Меркурий ретрограден на вашата слънчева карта на връщане не е голяма работа. Но ако вашият роден Меркурий е директен и Меркурий е ретрограден на графиката на възвръщаемостта, може да изпитате някои предизвикателства през годината с областите от живота, които Меркурий представлява на графиката на връщането.

Вие разглеждате диаграмата за връщане на слънцето сама по себе си и също я разглеждате като транзитни към наталната карта и това ни води до вашия въпрос - и до друго отклонение. Въпреки че транзитите са най-популярният съвременен инструмент за прогнозиране, те са изключително надценени и имат много ограничена практическа стойност. Транзитите ви помагат да ограничите ВРЕМЕТО на събитията, но НЕ СЪЗДАВАТ събития.

Поради тази причина толкова много „големи“ транзити преминават незабелязано и някои от най-значимите събития са свързани само с малки транзити. Потенциалът на дадено събитие трябва да присъства в наталната карта и след това този потенциал трябва да се активира чрез първични насоки или прогресии. След това транзитите могат да задействат предпазителя и сами да задействат събитието.

Когато работите с прогнозна астрология, винаги използвайте правилото на три. Необходими са поне три комбинирани задействания, за да се посочи всякакъв вид значимо събитие или опит. Това може да означава, че едни и същи планети се активират от посока, прогресия и транзит, или една-единствена планета получава три транзита, един аспект при слънчево връщане или единичен транзит и очаква той да бъде значителен.

Затова се върнете към истинския си въпрос ...

Един аспект на слънчевата карта за връщане е активен през цялата година. Това се смята за „хит“ и означава, че всичко, което касае тази двойка планети, е в потенциално състояние за годината. Всички задействания на наталната карта, които засягат тези планети, ще имат значение, тъй като множество задействания през годината могат да активират потенциала на аспекта, различен от този в Solar Return.

В по-малка степен това се отнася и за аспектите между планетите в Слънчевото завръщане и наталната карта. На едно ниво този аспект е просто обикновен транзит, който вероятно няма да забележите. Но на друго ниво, тъй като тази енергия се съдържа и в Слънчевото завръщане, потенциалът на този аспект е активен през цялата година.

Във вашата ситуация бихте обърнали голямо внимание на всички допълнителни аспекти между Венера и Плутон или Сатурн - или чрез транзит, прогресия или посока. Ако има повече или повече задействащи фактори, засягащи тези планети, е по-вероятно това да представлява нещо значително. Ако работите с динамични аспекти (аспекти, които се движат и променят), квадратите представляват промяна на посоката.

Трябва да направите корекция, за да посрещнете предизвикателство. Това може да повлияе на вашите ценности или вашите взаимоотношения (областите, които Венера по природа представлява), но е по-вероятно да засегне къщите, които Венера управлява, както във вашата натална карта, така и в слънчевото завръщане.

Какво се случва по време на слънчево връщане?

Значението на вашето слънчево завръщане е далеч по-ясно и по-малко травмиращо от вашето завръщане на Сатурн. По-точно, това емомента, в който слънцето се връща на същото място, което е било, когато сте се родили. Въпреки че това може да се случи на действителния ви рожден ден, Гейлинг казва, че няколко години може да е денят преди или след това.16. 2021.

Какво е слънчево и лунно връщане?

Слънчева и луннавръщанията могат да се използват заедно, тъй като отговарят на различен времеви контекст.Луннавръща се с продължителност само месец, докатослънчевавръщанията обхващат цяла година.18. 2016 г.

Забравяте ли и разликата между слънчевите и лунните клипове? Човек изглежда така. И слънчевият ден изведнъж става тъмен. А другото е пълнолуние, което става все по-тъмно и по-тъмно.

Лунното затъмнение е, когато луната блокира светлината от слънцето. Чакай малко. Не.

Аз промених мнението си. Виждате ли? Не сме само ние. Ето три различни начина да запомните кое е кое.

Една част от объркването вероятно идва от това, че не знаете точно какво означава думата затъмнение за светлина от небесно тяло. Така че името на слънчевото затъмнение ви казва кое затъмнение ще стане по-тъмно. По време на слънчево затъмнение слънцето или сол на латински става по-тъмно.

По време на лунното затъмнение луната или луната на латински става по-тъмна. Слънчево затъмнение, слънцето е затъмнено Слънце със специално проектирани очила, за да не изгоря ретината си. Когато искам да видя лунно затъмнение, гледам луната с голите си очи.

Това е добре. Ако просто не можете да запомните имената и наистина искате да знаете какво се случва със слънчевото и лунното затъмнение, ето какво. Слънчевото затъмнение е, когато слънцето е блокирано, защото луната се движи между земята и слънцето.

Луната блокира слънчевата светлина и хвърля сянка върху земята. Можете дори да направите това у дома. Вземете топка за луната и земята и фенерче, което да представлява слънцето.

Искаме да блокираме слънчевата светлина, така че луната да трябва да премине между двете. Виждате ли това? Можете да видите сянката на земята. И от земята, разбира се, щяхме да видим потъмняло слънце.

Редът отива слънце, луна, земя. Лунното затъмнение е, когато луната потъмнее, защото земята се движи между слънцето и луната. Ето как сянката на земята се хвърля върху Луната.

Опитайте това у дома, като прекарате земята между вашето фенерче и луната. Сега, ако погледнем от земята към луната, ще видим сянката на земята. По време на лунното затъмнение редът на телата е слънце, земя, луна.

Така че сега имате полезно малко песнопение. Слънчево МСП, Луна SEM. Слънчево МСП, Луна SEM.

Слънчево МСП, Луна SEM. Слънчево МСП, Луна SEM. Слънчево МСП, Луна SEM.

Съжалявам. Сега, за да знаете кое кое слънчево затъмнение е, можем да говорим за страхотните неща като факта, че ако сте били на Луната, лунното затъмнение би било слънчево затъмнение. Какво? Помисли за това.

Ако бяхте на Луната и ако земята мина между вас и слънцето, щяхте да видите как слънцето си отива, защото ще паднете в сянката на земята. Но от ваша гледна точка това е слънчево затъмнение. Доста готино, но не толкова готино, колкото нещата, които можете да разберете, ако знаете кога се случва затъмнение, напр.

Б. в каква фаза ще е луната. В коя фаза е луната по време на пълно лунно затъмнение? А, ще бъде пълнолуние.

Аз - пълнолуние. ЖЕНА: Какво ще кажете по време на слънчево затъмнение? Затъмнение? Новолуние е. Така че луната трябва да е нова.

Можете също така да разберете какви ще бъдат приливите и отливите. Какво правят приливите и отливите по време на лунното затъмнение? Те са максимални. По време на лунното затъмнение все още ще има прилив.

Така че пълнолуние се случва на всеки 29 дни или така. Тогава защо не виждаме лунни затъмнения през цялото време? Е, лунната орбита е леко наклонена в сравнение със земната около Слънцето. По това време на годината, когато Земята е между Луната и Слънцето, няма пряка линия между трите.

Когато обаче земята се движи тук, положението на пълнолунието създава права линия, която правилно поставя луната в сянката на земята. Същото се случва, когато преместваме земята тук. Ако има две лунни затъмнения през една и съща година, те се случват с интервал от около шест месеца, защото това е между правилните позиции за лунно затъмнение този път.

Готино, нали? Но не е точно шест месеца между тях. Всъщност това винаги е около 177 дни. Защо смятате, че не са точно шест месеца? ДОБРЕ.

Още един въпрос за вас. Има приблизително еднакъв брой пълни лунни затъмнения и пълни слънчеви затъмнения, приблизително 60 на всеки 100 години или така. Но ние виждаме лунните затъмнения много по-често.

Защо така? o с размера на сянката, участваща в слънчевото затъмнение. Земята е толкова по-голяма от Луната, че когато сянката падне върху Луната, цялата нощна страна на Земята може да види слънчевото затъмнение, освен ако не е облачно. От друга страна, сянката, хвърлена от луната, е по-скоро такава.

Много по-малък е. Слънчевото затъмнение се вижда само за тази малка част от земята, частта в сянката на Луната. Всъщност е толкова малко вероятно това да се случи, същата част от луната Земя ще изпита пълно слънчево затъмнение приблизително на всеки 375 години.

Ето как ще изглежда пътят на предстоящото слънчево затъмнение през 2017 година. Само тези в тази тясна лента ще могат да видят пълното слънчево затъмнение. Това е за сладките факти за затъмненията.

Наистина сладко. Абонирайте се за физика за повече забавление. Намерете ме в Twitter или Facebook.

Благодаря за гледането!

Колко време продължава слънчевото връщане?

В наталната карта имате този отпечатък за цял живот, докато вашиятСлънчево завръщанедиаграмата е активна само за една година. AСлънчево завръщанедиаграмата се чете подобно на рождената карта, с акцент върху разположенията на къщите на планетите и техните аспекти.2. 3. 2021.

Коя къща е моето слънчево завръщане?

Слънчеви връщания: ПървоКъща

Слънчевото завръщанеПървоКъщае мястото, където се виждате.TheПървоКъщав астрологична карта винаги е била описвана катоналице, което показватенасвета. ВСлънчеви връщания, това остава вярно.
6. 2020 г.

Какво означава Happy solar return?

Theщастливи връщанияна вашия рожден ден се отнасятслънчеви връщания- момента, в койтослънцето се връщакъм зодиакалния знак и степента, която е заемала при вашето раждане. Пожелавате им рожденият им ден да бъдевръщане„отново - много пъти, т.е. че те ще имат дълъг живот.27. 2005 г.

Какво е лунното завръщане?

Вашиятлунно завръщанее време на емоционална и вътрешна саморефлексия за вас и трябва да бъдете почитани и третирани като такива. Работата с личните ви лунни цикли може да ви помогне да придобиете разбиране за себе си на още по-дълбоко ниво и може да ви помогне да накарате астрологията да работи за вас.13. 2021.

Какво означава връщане на Луната?

Всеки месец,луната се връщадо точната позиция, която е заемала във вашата натална карта по време на вашето раждане. Фактор за местоположението на текущото ви местожителство и вие имателунно завръщане. Той описва емоционалното въздействие на планетите или планетарните енергии, ако искате да ви окажат през следващия месец.

Защо сметката ми за електричество е толкова висока със слънчеви панели?

Слънчеваенергийните системи са ограничени ресурси, които могат да произвеждат самотолкова многоенергия, съобразена с размера на системата, и повечето комунални услуги ограничават размера на системата до историческото средно потребление на енергия на обекта.17. 2017 г.

Как да изчисля връщането си от Сатурн?

ГрабнетеВашиятрождена карта. Вижте кой знакСатурне в. КогаСатурнвъвежда този знак отново,ти синачало (или ти започна)вашето завръщане на Сатурн. Като, ако сте родени когаСатурне бил във Водолей (това е от 1991 до 1994),ти сипреживявавашето завръщане на Сатурнвдясно TF сега.30. 2021.